Super Snelle Levering
Voor 15 uur besteld, dezelfde dag verzonden
Live chat met Klantenservice
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321
 

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KE Films GmbH & Co. KG, Auf dem kleine Feld 7, 65232 Taunusstein, Germany, info [at] wrapsupply.nl, telefoon: +49 6128 8594324 door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verstuurde brief, fax of e-mail)) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hier het bijgevoegde model-herroepingsformulier voor gebruiken, dit is echter niet verplicht. 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurd voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping 

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om u alle betalingen, die we van u hebben ontvangen inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortkomen dat u voor een ander type levering dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving over uw herroeping ons heeft bereikt, terug te storten. 

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. 

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de waar terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt. U bent verplicht om de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voordat de termijn van veertien dagen is verstreken hebt opgegeven bij de post. De directe kosten van de retournering van de goederen komen voor uw rekening. 

Een eventuele waardevermindering van de goederen komt alleen voor uw rekening als deze waardevermindering plaatsvindt als gevolg van een omgang met de waren, die niet noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van ervan te controleren. Uitsluiting herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet vooraf zijn geprefabriceerd en waarvoor voor hun productie een individuele selectie of keuzes door de consument essentieel zijn dan wel duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

 

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 

aan

WRAPSUPPLY.NL
KE Films GmbH & Co. KG
Auf dem kleinen Feld 7
65232 Taunusstein
Germany
Email: info(at)wrapsupply.nl

 

Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende

 

Goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
Besteld op (*) / ontvangen op (*) 
Namm van de consument(en) 
Datum en handtekening van de consument(en) (alleen op papier)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Laatst bekeken