Super Snelle Levering
Voor 15 uur besteld, dezelfde dag verzonden
Live chat met Klantenservice
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid, klanteninformatie

De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele verbintenis tussen FolienOutlet - KE Films GmbH & Co. KG en de consumenten en bedrijven die via onze winkel goederen kopen. Tegenstrijdige of van onze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend. De taal van het contract is Duits.

 

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) De aanbiedingen op internet vormen een vrijblijvende uitnodiging aan u om goederen te kopen.

(2) U kunt een of meerdere producten aan de winkelwagen toevoegen. In de loop van het bestelproces wordt u verzocht om uw gegevens en wensen met betrekking tot betalingswijze, leveringsmodaliteiten, enz. op te geven. Pas door op de bestelknop te klikken, geeft u een bindend aanbod af om een koopovereenkomst aan te gaan. U kunt een bindende bestelling ook telefonisch plaatsen.

(3) Wij hebben het recht om het aanbod, dat via internet is afgegeven, binnen 2 dagen door het toesturen van een orderbevestiging per e-mail te aanvaarden. Na het onbenut laten verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn wordt uw aanbod geacht te zijn afgewezen, d.w.z. u bent niet langer aan uw aanbod gebonden. In geval van een telefonische bestelling komt de koopovereenkomst tot stand als uw aanbod direct door ons wordt aanvaard. Als het aanbod niet onmiddellijk wordt aanvaard, bent u er niet langer aan gebonden.

 

§ 3 Klanteninformatie: opslag van uw bestelgegevens

Uw bestelling met details over de gesloten overeenkomst (bijv. soort product, prijs, enz.) wordt door ons opgeslagen. We sturen de algemene voorwaarden op, maar u kunt deze tevens op elk moment na het sluiten van de overeenkomst via onze website opvragen. Als geregistreerde klant hebt u toegang tot uw eerdere bestellingen via de klanten-inlogomgeving (uw account).

 

§ 4 Klanteninformatie: correcties

U kunt uw invoer op elk moment corrigeren voordat u de bestelling plaatst door middel van de verwijderknop. Wij informeren u over verdere correctie-opties in de loop van het bestelproces. U kunt het bestelproces tevens op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten.

 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

Het voorwerp dat wordt verworven blijft ons eigendom totdat het koopbedrag volledig is voldaan.

 

§ 6 Verjaring van uw garantievordering

(1) Er zijn wettelijke aansprakelijkheidsrechten i.g.v. gebreken voor onze goederen.

(2) Garantie jegens consumenten voor gebruikte goederen

Uw vorderingen wegens gebreken aangaande gebruikte art.en verjaren na één jaar nadat de gekochte goederen aan u zijn overhandigd. Uitgesloten van deze regeling zijn schadevorderingen, vorderingen wegens gebreken die we op frauduleuze wijze hebben verzwegen en vorderingen op grond van een garantie die we hebben aanvaard aangaande de aard van de zaak. Voor deze vrijgestelde vorderingen zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

(3) Garantie jegens ondernemers

Uw garantievorderingen wegens gebreken aan het gekochte art. verjaren na één jaar nadat het risico op u is overgegaan. Uitgesloten van deze regeling zijn schadevorderingen, vorderingen wegens gebreken die we op frauduleuze wijze hebben verzwegen en vorderingen op grond van een garantie die we hebben aanvaard aangaande de aard van de zaak. Eveneens uitgesloten is het regresrecht volgens § 478 BGB. Voor deze vrijgestelde vorderingen zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

 

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim, voor zover dit niet de essentiële contractuele verplichtingen, schade door het verlies van het leven, lichamelijk letsel of de gezondheid, garanties of vorderingen uit hoofde van de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) betreft. Hetzelfde geldt voor schendingen van contractuele verplichtingen door onze plaatsvervangende agenten en onze wettelijke vertegenwoordigers. De essentiële contractuele verplichtingen omvatten in het bijzonder de verplichting om de zaak aan u te overhandigen en u de eigendoom eraan te verschaffen. Verder zijn wij verplicht om u de zaak vrij van materiele of rechtsgebreken te leveren.

Laatst bekeken